Internet na Bałtyku - wyniki

Wyniki projektu zostały opisane w następujących publikacjach:

Woźniak J., Hoeft M., Gierłowski K., Nowicki K.: Projekt netBaltic - cele i zaproponowane rozwiązania; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3 (2018), s. 31-34 Bronk K., Niski R., Wereszko K., Żurek K.: Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3 (2018), s. 35-39 Hoeft M., Woźniak J.: Mechanizmy obsługi mobilności węzłów systemu netBaltic wykorzystujące heterogeniczne systemy transmisji bezprzewodowej; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3 (2018), s. 40-46 Gierłowski K.: Zwiększenie zasięgu szerokopasmowej komunikacji morskiej z wykorzystaniem heterogenicznego systemu transmisji wieloskokowej; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3 (2018), s. 47-54 Gierszewski T.: Mechanizmy bezpieczeństwa w strefie C systemu netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3 (2018), s. 54-57 Gumiński W.: Integracja mechanizmów transportowych dla sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności w systemie netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3 (2018), s. 57-59 Tycholiz W., Jakacki J., Darecki M.: Optymalizacja trasy żeglugi na potrzeby e-nawigacji w systemie netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3 (2018), s. 60-63 Hoeft M., Gierłowski K.: Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3 (2018), s. 64-67 Woźniak J., Wichorowski M., Miszewski M., Nowicki K., Darecki M., Hoeft M., Gierłowski K.: Potencjał wdrożeniowy systemu netBaltic - scenariusz wykorzystania i perspektywy dalszego rozwoju; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 2-3 (2018), s. 68-71 Bronk K., Lipka A., Niski R., Wereszko B., Żurek K.: Koncepcja i weryfikacja mechanizmu oceny łączy międzywęzłowych w strefie A bezprzewodowej sieci systemu netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9 (2017), s.677-681 Gumiński W.: Analiza symulacyjna wybranych algorytmów dostarczania paczek wiadomości w sieci DTN na Bałtyku; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2017), s.682-685 Gierszewski T.: Mechanizmy bezpieczeństwa transmisji w systemie netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2017), s.813-816 Hoeft M., Gierłowski K., Bronk K., Lipka A., Niski R., Żurek K.: A heterogenous wireless system for maritime communication - the netBaltic system architecture; 15th International Conference on ITS Telecommunications (ITST), Warszawa, 29-31 maja, 2017; IEEE Xplore Bronk K., Lipka A., Niski R., Wereszko B., Wereszko K., Żurek K.: Metody oceny jakości łącza WiFi na potrzeby sieci łączności bezprzewodowej na morzu; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6 (2017), s.239-242 Hoeft M., Gierłowski K., Nowicki K., Rak J., Woźniak J.: netBaltic: Enabling Non-Satellite Wireless Communications over the Baltic Sea; (Global Communications Nnewsletter May 2016), IEEE Communiactions Magazine (2016) .,,s.2-4 Woźniak J., Hoeft M.: Cel i główne zadania badawcze projektu netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 12 (2016), s.1301-1303 Bronk K., Lipka A., Niski R., Wereszko B., Wereszko K., Żurek K.: Badania przydatności i zakresu stosowalności wybranych technik łączności bezprzewodowej w środowisku morskim; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 12 (2016), s.1303-1312 Hoeft M., Gierłowski K., Woźniak J.: Mechanizmy zarządzania mobilnością węzłów w systemie netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 12 (2016), s.1312-1315 Gierłowski K.: Charakterystyka mechanizmów samoorganizującej się, wieloskokowej sieci bezprzewodowej w strefie B systemu netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 12 (2016), s.1316-1321 Myslitski K., Rak J.: Mechanizm zapewniania ciągłości transmisji w sytuacji awarii elementów bezprzewodowej sieci na morzu; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -Vol. 12., (2016), s.1322-1325 Lewczuk M., Hoeft M., Cichocki P., Woźniak J., Nowicki K.: Systemy aktywizacji, przetwarzania i wizualizacji danych AIS na potrzeby projektu netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 12 (2016), s.1326-1329 Gierszewski T.: Architektura bezpieczeństwa systemu netBaltic; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 12 (2016), s.1330-1334 Jakacki J.: Wykorzystanie modelowania procesów fizycznych środowiska morskiego w e-nawigacji; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 12 (2016), s.1334-1339 Gumiński W.: Koncepcja realizacji usług w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 12 (2016), s.1339-1342 Lewczuk M., Cichocki P., Woźniak J.: Ocena przydatności systemu AIS w doborze tras rutingowych w sieciach bezprzewodowych o architekturze mesh; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2016), s.734-740 Hoeft M., Gierłowski K., Woźniak J.: Heterogeniczny system bezprzewodowej łącznosci na Morzu Bałtyckim; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2016), s.1196-1200 Bronk K., Lipka A., Niski R., Wereszko B., Wereszko K.: Weryfikacja pomiarowa zasięgów systemów komórkowych uzyskiwanych w warunkach morskich; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2016), s. Bronk K., Niski R., Wereszko K., Żurek K.: Stanowisko do pomiarów jakościowych łącza radiowego IEEE 802.11 w warunkach morskich; Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2016), s. Hoeft M., Gierłowski K., Woźniak J., Przyborska A., Białoskórski M., Pliszka B., Wichorowski M., Zwierz M., Jakacki J.: netBaltic – a heterogeneous wireless communications system over the Baltic Sea; 1st Baltic Earth Conference :Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region/ ed. Marcus Reckermann, Silke Köppen Geesthacht, Germany: International Baltic Earth Secretariat Publications , 2016, s.74-75 Hoeft, M., Kaminski P., Wozniak, J.: Logical Interface for Soft Handover – An Effective Scheme of Handovers in Proxy Mobile IPv6; IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC), 2015 8th , vol., no., pp.72-79, 5-7 Oct. 2015 IEEE Xplore Kody źródłowe modułów udostępnianych na licencji GPL