Internet na Bałtyku - zadania

Zadania realizowane w projekcie

Cel zadania: Określenie możliwości wybranych technologii bezprzewodowych dla poszczególnych stref (A, B oraz C), określenie zakresu ich stosowalności na morzu (np. zasięgi, usługi, dostępność w czasie i inne).
Cel zadania: Opracowanie mechanizmów oceny preferowanego zbioru łączy międzywęzłowych dla urządzeń z wydzielonych stref (A, B i C) oraz realizacja logicznego interfejsu pozwalającego na płynne przełączanie między nimi.
Cel zadania: Opracowanie, implementacja i testowanie mechanizmów samoorganizacji i autokonfiguracji bezprzewodowej sieci MESH oraz sieci odpornej na opóźnienia transmisji (Delay Tolerant Network).
Cel zadania: Opracowanie algorytmów i implementacji mechanizmów bezpieczeństwa dla komunikacji w strefach A, B i C, a także systemu jako całości oraz wdrożenie wymaganych elementów infrastruktury.
Cel zadania: Określenie możliwości realizacji usług e-nawigacji w poszczególnych strefach budowanego systemu oraz implementacja wybranych usług testowych.
Cel zadania: Opracowanie algorytmów działania i implementacji usług dodatkowych w bezprzewodowej sieci o luźno powiązanej samoorganizującej się strukturze wieloskokowej, w której łączność między węzłami jest sporadyczna i ograniczona czasowo.
Cel zadania: Walidacja oraz weryfikacja opracowanych technologii i usług transmisji danych.
Cel zadania: Opracowanie dokumentacji pozwalającej na skuteczne wytworzenie planowanego produktu w trakcie prac rozwojowych. Wskazanie potencjału komercjalizacyjnego.